Antwoorden foto-opdracht

We hebben van meerdere deelnemers gehoord dat ze zo graag de antwoorden van de foto-opdracht zouden willen zien. Die willen we jullie natuurlijk niet onthouden.

Nog even in de herhaling, de opdracht luidde:

Opdracht 3
Bezoek onze zeer gewaardeerde sponsors! Bij onze sponsors hangt vanaf 5 oktober binnen of in de etalage een oude foto van een plek in Geldermalsen. Op het bijgaande A3-vel zie je foto’s van precies diezelfde plek, maar dan in de huidige tijd. De opdracht is: zoek oud en nieuw bij elkaar.
Bij de naam van de sponsor schrijf je in de tabel op de achterkant van deze brief het nummer van de nieuwe foto, die dezelfde plek laat zien als de oude foto die bij de sponsor hangt. De nummers staan linksboven de foto’s. Voor alle duidelijkheid: de foto heeft niets te maken met de locatie van de sponsor.

En de juiste combinatie van foto’s kan je in dit document terugvinden:
AntwoordenOpdrachtFotosOudNieuw

En hieronder alle foto’s in een wat groter formaat, voor als jullie ze nog eens goed willen bekijken.

029029a030030a031031a032032a033033a034034a035035a001001a002002a003003a004004a005005a006006a007007a008008a009009a010010a011011a012012a013013a014014a015015a016016a017017a018018a019019a020020a021021a022022a023023a024024a025025a026026a027027a028028a

 

Een quiz, een sociaal samenzijn, midden in Geldermalsen

%d bloggers liken dit: